e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İnsan Hakları ve Temel Haklar Perspektifinden Vergi Çalıştayı Düzenleniyor
İnsan Hakları ve Temel Haklar Perspektifinden Vergi Çalıştayı Düzenleniyor
19.09.2023
A- A+

Hukuk devleti ilkesi ile insan haklarının, vergilendirme ile geçmişten bugüne etkileşim halinde olduğu görülmektedir. Verginin insan haklarının doğmasındaki tarihsel rolü, modern devlet ve toplum yapılarının oluşumundaki ve gelişimindeki etkileşimleri yansıtmaktadır. Tarihsel süreçte insan hakları müktesebatının öncül normları olarak kabul edilen belgelerde, “temsilsiz vergi olmaz” ve vergilerin “genelliği” ve “eşitliği” ilkeleri vurgulanarak iktidarın yetkilerinin kısıtlanmasına ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasının güçlendirilmesine tanıklık edilmiş, 19. ve 20. yüzyıla gelinmesiyle beraber dünya çapında vergi sistemleri daha adil bir hale getirilerek vergi gelirleri, uluslararası norm ve sözleşmelere uygun bir şekilde insan haklarının korunmasını tesis etmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Vergi sistemi, toplumların temel hizmetlerinin karşılanmasının yanı sıra, sosyal eşitsizliklerin azaltılmasında ve bireylerin haklarını korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Örneğin kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla alınan vergiler; eğitim, sağlık, altyapının tesis edilmesi gibi temel insan haklarının devlet tarafından sunulabilmesine imkan sağlamaktadır. Vergi politikaları gelir dağılımını düzenleme ve toplumsal eşitsizliği azaltma amacıyla da kullanılabilmektedir. Ayrıca vergi gelirleri, kamu harcamalarının denetlenmesinde ve şeffaflığın sağlanmasında işlev üstlenebildiğinden vergilendirme, hukuk devleti ilkesiyle de doğrudan bağlantı kurmaktadır.

Bu kapsamda, vergi ve insan hakları arasındaki ilişkiyi ortaya koymanın, vergi hukukunun bazı temel haklara olan etkisini Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde ele almanın, insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının güçlendirilmesine ve hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, alanında uzman kişiler tarafından konunun farklı boyutlarıyla ele alınması amacıyla, Kurumumuz, Avrupa Konseyi ve Anayasa Mahkemesi iş birliğinde, 29 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da “İnsan Hakları ve Temel Haklar Perspektifinden Vergi Çalıştayı” düzenlenecektir.

 

ÇALIŞTAY TARİHİ VE YERİ:

29 Eylül 2023/ Ankara Divan Hotel

DÜZENLEME KURULU

 1. Av. Dr. Mahcemal SEYHAN – Seyhan Hukuk Bürosu Kurucu Avukat
 2. Dr. Öğr. Üyesi Ercan SARICAOĞLU – Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Dr. Ömer GEDİK – Anayasa Mahkemesi Raportörü – AYAM Koordinatörü
 4. Çağlar KIRAN - Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Proje Yöneticisi
 5. Merve SİSLİ - İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / Koordinatör
 6. Esra YAKAR- İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi/ Uzman
 7. Emine ATMACA – İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi/ Uzman Yardımcısı

BİLİM KURULU

 1. Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Prof. Dr. Billur YALTI -  Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Prof. Dr. Cemil KAYA - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Prof. Dr. Fatma Ebru GÜNDÜZ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 5. Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU - Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 6. Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 7. Prof. Dr. Nihat BULUT - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 8. Prof. Dr. Ömer ANAYURT - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 9. Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 10. Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 11. Doç. Dr. Gürsel ÖZKAN - Danıştay 13. Daire Üyesi
 12. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 13. Doç. Dr. Ayhan Selçuk ÖZGENÇ- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı bilgi ve başvuru için: sempozyum@tihek.gov.tr

Çalıştaya katılım, kontenjanla sınırlıdır.

Çalıştay Youtube üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Çalıştay programına ulaşmak için tıklayınız...

Paylaş :