İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesinin İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı İhtiyari Protokol Kapsamında İşkencenin ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Kavramına Yaklaşımı


Paylaş
İşlem Sonucu