İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesinin, Bilgilendirilmiş Onam Olmadan Bakım Evine Konulan ve Tıbbi Tedavi Gören Kişilerin Haklarına Yaklaşımı


Paylaş
İşlem Sonucu