İstanbul’daki Bir Özel Hastane Yoğun Bakımında Çekilen ve Medyaya Yansıyan Görüntüler Hakkında Basın Açıklaması

Medyada, İstanbul’da bir özel hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı bir hastaya yönelik olarak hastanedeki görevlilerince işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntüler yer almıştır.

İnsanlık onuruna karşı yapılan en büyük saldırılardan biri olan işkence ve kötü muamele, hem uluslararası hem de ulusal hukukta mutlak bir biçimde yasaklanmıştır.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında da TİHEK, “İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak” ve “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması olarak görev yapmak” ile görevlendirilmiştir. TİHEK’e ayrıca, “İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” görev ve yetkisi verilmiştir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak Kurumumuz tarafından resen inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Paylaş
İşlem Sonucu