Kurumumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Vesilesiyle Kadın Hakları Sempozyumu Gerçekleştirecek

Kadınların eşitlik, insani koşullarda çalışma, seçme ve seçilme ve eğitim hakkı gibi hak talepleriyle yıllar içerisinde gerçekleştirdikleri mücadeleler neticesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiştir. “Dünya Kadınlar Günü” olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olaya ilişkin muhtelif görüşler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler’in konuya ilişkin internet sayfasında, Rusya’da Çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi’nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması ve 1908 yılında New York’ta fabrikada çalışan kadın işçilerin insani çalışma hakkı ve sendikal hak  talepleriyle grev ve miting gerçekleştirmelerinin bu tarihin belirlenmesinde temel dönüm noktaları olduğuna işaret edilmektedir. Kadınların insani çalışma koşulları, eşit işe eşit ücret ve sendikal hak talepleriyle başlattıkları mücadele yıllar içerisinde eşitlik talebi ile seçme ve seçilme haklarını da içerecek biçimde medeni, siyasal ve sosyal hak talepleriyle dünya çapında yaygınlaşmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle, kadın hakları birçok veçhesiyle 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek Sempozyum kapsamında ele alınacaktır.

Sempozyum, Kurumumuzun Youtube hesabından canlı yayınlanacaktır.

Yer: Ankara

Tarih: 09.03.2022

Tebliğ özetlerinin ve tam metinlerin sempozyum@tihek.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ Özetlerinin Sunulması İçin Son Tarih: 31.12.2021

(Tebliğ özetleri 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.)

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı: 14.01.2022

Tam Metinlerin Sunulması İçin Son Tarih: 25.02.2022

(Tam metinler tercihen 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.)

NOT: TİHEK Sempozyuma ilişkin her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İletişim:

03124227856

03124227927

tihek_kurumsal

 

DÜZENLEME KURULU

Av. Alişan TİRYAKİ- İkinci Başkan

Dilek ERTÜRK-Kurul Üyesi

Av. Zennure BER- Kurul Üyesi

Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI- Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. F. Ebru GÜNDÜZ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU- Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi BİLGE BİNGÖL SCHRİJER- Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mehmet AKTAŞ – İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı

Gizem ÖZDEMİR – İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı

Merve SİSLİ - İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı

Pınar KAÇAN- İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı

Hayriye KORKMAZ- İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı

Beste YÜCE- İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ece GÖZTEPE - Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR- Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY- İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Feride ACAR- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Feridun YENİSEY- Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Gülriz UYGUR- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK- Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU- Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Pınar KARTAL- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU- Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı

Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız...

Detaylı bilgi için: sempozyum@tihek.gov.tr


Paylaş
İşlem Sonucu