e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Dil Temelinde Ayrımcılık El Kitabı

 

Kurumumuz Ayrımcılık Temelleri Serisi’nin sekizinci yayını olan Dil Temelinde Ayrımcılık El Kitabı yayımlanmıştır. 

Görüntülemek için tıklayınız..