Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Yuvarlak Masa Toplantısına Katılım

04.07.2022

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla “Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi”, Avrupa Konseyi’nin desteğiyle ana yararlanıcı kurum olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Proje ile başta ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurul üyeleri olmak üzere, Cumhuriyet savcıları, infaz hâkimleri, kontrolörler ve Adalet Bakanlığı müfettişleri ile dış denetim mekanizmaları için ulusal ve uluslararası insan hakları kriterleri bağlamında güçlendirme ve aynı zamanda eşgüdümlü çalışma standartlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 29-30 Haziran 2022 tarihlerinde Bolu’da izleme kurullarının ziyaretleri sırasında kullanmaları amacıyla hazırlanan “Araç Setinin” uygulanmasına ilişkin ceza infaz kurumu pilot ziyaretleri neticesinde elde edilen temel bulguların paylaşılması amacıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Kurumumuzu temsilen İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Furkan Genç tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantıda Ulusal Önleme Mekanizması kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenen ziyaretler ve bu ziyaretlerde izlenen metodoloji hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.

Haberin Fotoğrafları


Paylaş
İşlem Sonucu