Süleyman Arslan
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı

1965’te Sakarya’da doğdu. 1992’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. “Sosyo - Kültürel Değişmelerde Kanunların Rolü” yüksek lisans teziyle 1995’te Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimini tamamladı.

1995 yılında avukatlık mesleğine başladı. 2016’da Arabuluculuk siciline kaydoldu. Başta Hukukun Üstünlüğü Derneği Genel Başkanlığı ve Uluslararası Hukukçular Birliği Kurucu Üyeliği olmak üzere hukuk, aile, ahlak, kültür, çevre ve insan hakları temelli çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve mesleki örgütte yönetici veya üye olarak yer aldı, aktif olarak çalıştı.

Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyeliği (2005-2008) yaptı. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın yürüttüğü Ulusal İnsan Hakları Kurumu Oluşturulması Projesi (2004-2005) başta olmak üzere birçok projesinde yer aldı. BM, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere insan hakları alanındaki birçok merkeze yurt dışı eğitim ve çalışma ziyaretlerinde bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız ve Daimi İnsan Hakları Komisyonu’na destek vermek amacıyla faaliyetlerde bulundu.

Ortaöğretimde başörtüsü yasağının kaldırılması için etkin çalışmalar yürüttü. 28 Şubat sürecinde başörtülü memurların memuriyetten çıkarılmalarını müteakiben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan Melek Sima Yılmaz – Türkiye (Başvuru no:37829/05) davasında başvuranın avukatlığını yaptı. Adil yargılanma yapılmadığını tespit ettirdi. Yargılamanın yenilenmesi yoluyla, başörtüsüne özgürlük yolunu açan ve başörtüsünün memuriyetten çıkarma nedeni olamayacağına hükmedilen ilk Danıştay kararına vesile oldu.

16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine, 25/05/2017 tarihinde Kurum Başkanlığına seçildi.

Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.

 Başkanın Konuşmaları

I. İnsan Hakları Sempozyumu (6 Aralık 2018)

Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu Açılış Konuşması (29 Nisan 2019)

Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı Açılış Konuşması (15 Kasım 2019)

Yaşlı Hakları Konferansı Açılış Konuşması (02 Aralık 2019)

 


Paylaş:
İşlem Sonucu