TİHEK Başkanı Arslan KEFEK Toplantısına Katıldı

05.11.2019

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu(TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan “Kadına Karşı Şiddetle ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi” Alt Komisyonu toplantısına katıldı.
TİHEK Başkanı Alt Komisyona, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun ailenin korunması hakkına ilişkin çalışmaları ile İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasında karşılaşılan sorunlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda TİHEK Başkanı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun görev ve yetkilerine; insan haklarının evrensel ve bölgesel düzeydeki tarihsel gelişim sürecine değindikten sonra ailenin korunması hakkına ilişkin uluslararası hukuktaki çerçeveyi çizdi. Başkan Arslan sunumunda insan hakları ve ailenin korunması hakkı konusunda Kurumun yürüttüğü faaliyetlere değindi. 2018 Aralık ayında yapılan “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek” ve 2019 Mayıs ayında yapılan “Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu” bu doğrultuda Başkan Arslan’ın özellikle üzerinde durduğu faaliyetlerdi.
Ailenin korunması hususunda TİHEK Başkanı, şiddetin bütünsel bir biçimde ele alınması gerektiğinin; bu konuda devletin sorumlulukları kadar toplumun ve bireylerin de sorumluluklarının bulunduğunun; şiddetten uzak bir toplum için, aile yapısının güçlendirilmesi, bunun için de iyi bireyler yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Arslan bu konuda bütün aktörlerin sorumluluk taşıdığını hatırlattı.
TİHEK Başkanı, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak ise, Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi’nin aksine söz konusu Sözleşme’nin aileyi koruma kaygısı taşımadığını; bu Sözleşme’ye dayanarak hazırlanan 6284 sayılı Kanun’un da İstanbul Sözleşmesi’nin ötesinde geçerek bir cezalandırma mekanizması haline geldiğini ifade etti.
Komisyon toplantısında ayrıca Ankara 4. Aile Mahkemesi Hakimi 6284 sayılı Yasanın uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin; Radyo Televizyon Üst Kurulu yetkilisi ise faaliyetlerine ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler.


Paylaş:
İşlem Sonucu