e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TİHEK Heyetinden Ağrı Valiliğine Ziyaret
TİHEK Heyetinden Ağrı Valiliğine Ziyaret
09.08.2021
A- A+

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeleri Dilek Ertürk ve Muhammet Ecevit Carti ile İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Ertuğrul Yazar ve Mehmet Alp Didinmez, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Fatih Sak, İhsan Deniz Ay ve Merve Habuloğlu, Psikolog Aylin Öztabur`dan oluşan heyet tarafından Ağrı Valiliğine ziyaret gerçekleştirildi.

Vali Vekili Ahmet Vezir Baycar ile yapılan görüşmede Kurumumuzun kuruluş, görev ve yetkileri anlatılarak Ağrı İline dair temel insan hakları konularında bilgi alındı. Kurul Üyeleri Dilek Ertürk ve Muhammet Ecevit Carti tarafından Vali Vekiline Kurum yayınları takdim edildi.

Görüşmenin ardından İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı İhsan Deniz Ay tarafından Ağrı İl İnsan Hakları Kurulu üyelerine İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında Kurumumuzun görev ve yetkileri, İnsan Hakları Kurullarının görev ve yetkileri, TİHEK ve Kurullar arası ilişki konularına dair sunum gerçekleştirildi.

Paylaş :