e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Zirvesi Gerçekleştirildi
Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Zirvesi Gerçekleştirildi
28.07.2022
A- A+

İnsan ticaretiyle mücadele ulusal raportör görev ve yetkisini haiz Kurumumuz, Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle 28 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da “Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Zirvesi” düzenlendi.

Zirve katılımcıları arasında; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Göç İdaresi Başkanlığı, Bakanlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden uzman ve görevliler ile uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Kamu kurum ve kuruluşları, hakim ve savcılar, akademisyenler, uygulayıcılar, uluslararası kuruluşlar ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarından uzmanların bir araya geldiği Zirve’de, insan ticaretiyle mücadelede önleme ve kovuşturma mekanizmalarının güçlendirilmesi, mağdurların haklarının korunmasının iyileştirilmesi ve alandaki ortaklıkların desteklenmesine yönelik öneriler konuşuldu.

Zirvede Kurum Başkan Yardımcımız Alparslan Öğüt tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Celal Araz tarafından ulusal raportör Kurum olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun insan ticaretiyle mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bir sunum yapıldı. 

Paylaş :