Uluslararası İş Birliği

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun “Kurumun Görevleri” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında TİHEK;İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde iş birliği yapmak” görev ve yetkisini haiz bulunmaktadır.

            Bu çerçevede, TİHEK’in kurumlar arası iş birliğini geliştirmek amacıyla uluslararası paydaşlarla imzalamış olduğu mutabakat zaptları aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiserliği (Ombudsman) arasında 29 Haziran 2021 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir  mutabakat zaptı imzalanmıştır.
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği (Ombudsman) arasında 23 Eylül 2021 tarihinde Antalya’da bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi arasında 7 Ekim 2019tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Paylaş
İşlem Sonucu