İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı İlk Aşama Sonuçları

18.01.2022

 “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alımı ile ilgili başvurular 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr aracılığıyla alınarak ilk aşama tamamlanmıştır. Adayların e-posta adreslerine bilgilendirmede bulunulmuş olup, adaylar kendi durumlarını e-devletten de görebilmektedir.

Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların Adaylar İçin Sınav Süreci

  • 18/01/2022 – 21/01/2022 tarihleri arasında; sınav giriş ücreti olan 75 (yetmişbeş) Türk Lirasını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin HALKBANK Merkez Şubesi TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı IBAN hesabına “sınava girecek adayın adı, soyadı, TC kimlik numarası, TİHEK Uzman Yard. Sınavı” açıklaması ile yatıracaklar. Sınava, girmeyen adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
  • Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.
  • Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 28.01.2022 tarihine kadar http://aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır. Yazılı sınav, 30.01.2022 Pazar günü saat 10:30’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Caddesi 150. Sokak Etlik-Keçiören/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Adaylar, sınava T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebilecek olup, ayrıca bir sınav giriş belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.
  • Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
  • Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.
  • Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar (64) aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama

  • - Genel Kültür (% 10),
  • - Genel Yetenek (% 10),
  • - Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).
  • - Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

İlgili ilana ulaşmak için tıklayınız...


Paylaş
İşlem Sonucu