3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Basın Açıklaması

3 Mayıs, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı karar ile tüm dünyada Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ülkemiz özelinde Anayasamız ile basın özgürlüğü güvence altına alınmıştır.

Basın; bireyin ve toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, haber alma, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunma göreviyle Kurumumuzun da önemli bir paydaşı olarak görevini sürdürmektedir.

Hepimiz biliyoruz ki, basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Basının bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Ülkemiz koşullarında bu hak, tüm basın mensuplarımıza sunulmaktadır. Basınımız da bu görevi yerine getirirken; gerçeklik, güncellik, kamu yararı, özel hayata saygı ve gazetecilik etik değerleri gibi denge unsurlarını da gözetmek durumundadır.

Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde; basın mensuplarımız büyük bir sorumluluk üstlenerek, COVID-19 salgın sürecinde gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin, kamuoyunu bilinçlendirmeye gayret etmektedirler. Bu zorlu mesailerini büyük bir özveriyle sürdüren, etik değerlere bağlı, demokrasinin kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalınan darbe girişimlerinde dahi her zaman millet iradesinden yana tavır koyan tüm basın mensuplarımızın, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutluyorum; kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemizde insan hak ve hürriyetlerinin daha ileri düzeye ulaşması için gösterdikleri çaba için ayrıca teşekkür ediyorum.


Süleyman Arslan
TİHEK Başkanı


Paylaş:
İşlem Sonucu