e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
AKPM'nin "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar" Raporu
AKPM'nin
10.05.2020
A- A+

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Heyeti Üyesi Serap Yaşar’ın Raportörlüğünde hazırlanan ve Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda 47 ülkeden katılan 98 parlamenterin oyuyla kabul edilerek “karar” haline getirilen “Avrupa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar” başlıklı rapor mülteci ve göçmen çocukların haklarının korunması açısından önemli tespit ve tavsiyeler içeriyor.

2324 sayılı raporda üye ülkelere, organ mafyasının eline düşen, cinsel istismara uğrayan kayıp mülteci ve göçmen çocuklarla ilgili iş birliği çağrısı yapılıyor.

’Avrupa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar’ konulu ’Her Gün Dünyada Bir Çocuk Kayboluyor’ içerikli raporda şu ifadeler yer alıyor:

 

AVRUPA’DA KAYIP MÜLTECİ VE GÖÇMEN ÇOCUKLAR

 

Savaştan, yoksulluktan kaçıp Avrupa ülkelerine giden binlerce mülteci ve göçmen çocuk kayıp.

Ulusal parlamentolar ve üye ülkelerin hükümetleri göçmen ve mülteci çocukların kaybını önlemek için çocuğun üstün yararı neyi gerektiriyorsa onu yapmalı, böylece onların yaşamlarına, manevi ve zihinsel bütünlüklerine olan riskleri azaltmalıdır.

 

 ÜYE DEVLET NELER YAPMALI?

 

AKPM’ye üye Devletler çocukların refahları için gerekli tüm koruma ve özeni sağlayarak aşağıdaki hususları sağlamalıdır:

 

 • Statülerine bakılmaksızın tüm mülteci ve göçmen çocuklara en yüksek koruma sağlanmalıdır.
 • Çocuk göçmen ve mültecilerin temel hak ve ihtiyaçları karşılanmalı ve çocuklar hiçbir şekilde gözaltına alınmamalıdır.
 • Mülteci ve göçmen çocuklar mümkün oldukça aileleri ile birlikte yerleştirilmelidir.
 • Bir göçmen veya mülteci çocuğun kaybolması durumunda, ebeveynler, aile üyeleri ve arkadaşlara çocuk koruma kurumları ve polisle iletişime geçecek gerekli bilgi ve araçlar verilmelidir.
 • Polis ve çocuk koruma kurumları kayıp çocuk mülteci ve göçmen vakalarına cevap verecek şekilde eğitilmelidir.
 • Okullar, kabul merkezleri ve mülteci ve göçmen çocukların barınmasından ve ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olanlar, çocuk kaybolduğunda çocuk koruma kurumları ve polisi hemen bilgilendirmelidir.
 • Göçmen ve mülteci çocukların kaybolmalarıyla ilgili araştırmalar desteklenmeli ve teşvik edilmeli ve bu alandaki politika ve uygulamalara katkı verilmelidir.
 • Basılı, görsel-işitsel ve sosyal ağlar da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel medya, mülteci ve göçmen çocukların ortadan kaybolması ile ilgili duruma karşı uyarılmalıdır.
 • Çocuk mülteci ve göçmenlerin kaybolmasını engellemek için kolluk ve adli makamlar arasındaki uluslararası iş birliği artırılmalıdır.
 • Kaybolan çocuk mülteci ve göçmenler, Interpol’ün sarı bültenlerine dâhil edilmeli ve Schengen Bilgi Sisteminde ihbar konusu yapılmalıdır.
 • Kayıp çocukları bulmaya yardım eden sivil toplum kuruluşları çalışmalarında desteklenmeli; bu çalışmalar engellenmemeli veya yanlış kullanılmamalıdır.
 • Mülteci ve göçmen çocukların kaybolmasını engellemek için gerekli mali fonlar sağlanmalıdır.
 • Belgesiz göçmen çocukların yetkililerle ilk temasında etkin ve uygun bir yöntemle kayıtları yapılmalı ve isim, doğum yeri ve tarihi, ebeveynlerinin adı, biyometrik yüz resmi, dijital parmak izi ve diğer tanımlayıcı bilgileri kaydedilerek kimlik tespiti yapılmalıdır.
 • Kayıp kimlik belgeleri, Interpol’ün Çalınmış ve Kayıp Seyahat Dokümanları veri tabanına kaydedilmelidir.
 • Fiziksel ve zihinsel engeli kendisini ifade etmesini engelleyen çocuklar dâhil bilhassa özel ihtiyaçları olan belgesiz mülteci ve göçmen çocuklara, uygun görülen özel, kişiye özgü tıbbi ve psikolojik bakım verilmelidir.
 • Mülteci ve göçmen aileleri birleştirme amacıyla, ebeveynlerin veya diğer aile üyelerinin bulunması için aktif araştırma yapılmalıdır.
 • Refakatsiz çocuk mültecilere ve göçmenlere vasi atanmalıdır ve atanan vasilere, çocuk kaybolduğunda hemen çocuk koruma hizmetleri ve polisle bağlantı kurmaları için etkin ve kolay erişilebilir bir mekanizma (yardım hatları gibi) sağlanmalıdır.
 • Kabul tesisleri korunaklı ve açık olmalı; en azından temel sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamak için gerekli kaynakları ihtiva etmelidir.
 • Cinsiyete duyarlı politikalar geliştirilmeli ve cinsiyete duyarlı tesisler mülteci ve göçmenler için hazır edilmelidir.
 • Kayıp çocuklar sorununun boyutu ve önemi konusundaki farkındalığı arttırmak, kayıp göçmen ve mülteci çocukları bulmak ve bulunduklarında korunmalarına yardımcı olmak için uluslararası, ulusal ve bölgesel medya teşvik edilmelidir.
 • Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, ortadan kaybolmaları önlemek için teknik ve mali yardım sağlamalı ve ayrılmış mülteci ve göçmen ailelerin aile birleşimini kolaylaştırmalıdır.

 

Raporu Türkçe Görüntülemek İçin Tıklayınız

Raporu İngilizce Görüntülemek İçin Tıklayınız

Paylaş :