Azerbaycan Karabağ Gözlem Grubu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

26.12.2020

Azerbaycan Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgali ve sonrasında yaşanan gelişmeleri izlemek üzere TİHEK bünyesinde kurulan Karabağ Gözlem Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Yücel Acer, Doç. Dr. Giray Sadık, Doç. Dr. Yusuf Sayın ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Tümay’dan oluşan TİHEK Karabağ Gözlem Grubu çalışmalarını pandemi şartları nedeniyle çevrimiçi toplantılar şeklinde konunun ilgililerini dinleyerek gerçekleştiriyor. Bu çerçevede ilk toplantısını 10 Aralık 2020 Azerbaycan Karabağ Zafer Gününde Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva’yı dinleyerek gerçekleştiren gözlem grubunun ikinci konuğu da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora çalışması yapan Karabağ doğumlu Azerbaycan vatandaşı Kenan Aslanlı oldu.

Açılış konuşmasını TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın yaptığı toplantıda Aslanlı “2. Karabağ Savaşı: Mevcut ve Muhtemel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Azerbaycan’daki son güncel gelişmeleri değerlendirmek, süreç sonunda ortaya konulması planlanan araştırma raporunun nasıl bir formatta ilerlemesi gerektiğini istişare etmek amacıyla çevrimiçi ortamda yapılan toplantıda Karabağ savaşıyla birlikte bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı ve katılımcılar konuyla ilgili görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

 

Haberin Fotoğrafları


Paylaş:
İşlem Sonucu