İnsan Hakları ve Göç Eğitimi

24.06.2022

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisince Kurum personelimize yönelik olarak 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da “İnsan Hakları ve Göç Eğitimi” gerçekleştirildi.

Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim Kurum Başkan Yardımcımız Sayın Alparslan Öğüt’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Eğitim kapsamında; Göçmenlere Yönelik Ulusal ve Uluslararası Hukuki Çerçeve; İşkence, Aşağılayıcı ya da İnsanlık Dışı Muamele veya Ceza Yasağı; Geri Göndermeme İlkesi (Geri İtme); Özgürlük ve Güvenlik Hakkı; İdari Gözetim/Tutulma Koşulları; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasında Sınırdışı ve İdari Gözetim; Göç Bağlamında Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Haberin Fotoğrafları


Paylaş
İşlem Sonucu