e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Analiz Raporu 2022 Yayımlandı

 

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Analiz Raporu, ülke çapındaki Kurulların; faaliyet ve çalışmalarının ele alınması, karşılaştıkları uygulama ve mevzuat kaynaklı sorunlarının tespit edilmesi ve yapılan tespitler neticesinde rehber niteliğinde değerlendirme ve tavsiyeler getirilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Kurulların resmi bilgi ve belgeleri ile  yüz yüze gerçekleştirilen toplantılardan elde edilen veriler ışığında hazırlanan raporda:

  • Kurullar bağlamında hukuki düzenlemeler, kurumsal yapı, bütçe, sekretarya, üye sayı ve yapısı, görev ve yetki,
  • Kurulların Dönemsel Raporlarının gönderimi, faaliyetleri, başvuru alma ve inceleme yetkisi, alıkonulma merkezi ziyaretleri,
  • Kurulların Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler
  • Kurulların karşılaştıkları sorunlar

gibi hususlarda değerlendirmelere yer verilmiş olup sorunların çözümü noktasında ilgili makamlara tavsiyelerde bulunulmuştur.

Raporu görüntülemek için tıklayınız...