e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sınır Dışı Edilen Yabancılar ve Geri Gönderme Yasağı Raporu Yayımlandı

 

Kurumumuz tarafından, sınır dışı işlemlerinin insan hakları yönünden değerlendirilmesi, Türkiye’deki durumun tespit edilmesi ve bu konuya ilişkin sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri ortaya konulması amaçlarıyla “Sınır Dışı Edilen Yabancılar ve Geri Gönderme Yasağı Raporu” hazırlandı.

Hakkında tahdit kodu konulması gerekçesiyle sınır dışı edilen yabancıların gönderildikleri ülkede işkence ve kötü muameleye uğrama riskine ilişkin hazırlanan bu Raporda, devletin egemenliği ilkesi kapsamında yabancıların giriş, çıkış ve ikametleri, ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında sınır dışı etme prosedürü, sınır dışı işlemleri kapsamında geri göndermeme ilkesi incelendi. Ayrıca Rapor kapsamında, yabancının sınır dışı edileceği ülkenin değerlendirilmesi bağlamında bazı ülke örnekleri ele alındı, geri göndermeme ilkesi ile işkence ve kötü muamele yasağı perspektifinde; sınır dışı işlemleri kapsamında gerçekleşebilecek insan hakları ihlallerinin önüne geçilebilmesi adına birtakım değerlendirme ve önerilere yer verildi.

Raporu görüntülemek için tıklayınız...