e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Kurumumuz "Kamu Kurumlarında Mobbing Farkındalığı Anketi" Düzenliyor
Kurumumuz
07.02.2022
A- A+

Her yıl şubat ayının ilk haftası “Mobbing Farkındalığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda sayılan ayrımcılık temellerine dayalı olarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemler “işyerinde yıldırma” olarak tanımlanmış olup ayrımcılıkla mücadelede münhasıran görevlendirilen TİHEK mobbingle mücadele konusunda önemli bir konuma sahiptir.

TİHEK’in ayrımcılıkla mücadele alanında kamuoyunda farkındalığı ve kamusal bilinci arttırma görevi kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetici ve her düzeydeki personelin mobbing hakkındaki farkındalığını ölçerek konuyla ilgili tespitlerde bulunmak amacıyla Türkiye genelinde online olarak “Kamu Kurumlarında Mobbing Farkındalığı Anketi” konulu kamuoyu araştırması yapılacaktır. Söz konusu ankete ilişkin hazırlanması planlanan raporun mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması öngörülmektedir.

Paylaş :