Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirildi

18.11.2022

TİHEK Heyeti ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak Kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından bakım ve koruma altında bulunanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında bakım ve koruma altında bulunanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret neticesinde yapılan inceleme ve görüşmelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Paylaş
İşlem Sonucu