Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Toplantısına Katılım Sağlandı

30.03.2021

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi işbirliğinde Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi toplantısı gerçekleştirildi. Sivil izleme kurullarının kurumsal ve operasyonel çerçevelerinin ve kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan 36 ay süreli projeye ilişkin çalışma grubu toplantısında, Sivil İzleme Kurulları için hazırlanan izleme araç setinin Cumhuriyet Savcıları, İnfaz Hâkimleri, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Ulusal Önleme Mekanizmasının ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Taslak olarak hazırlanan izleme araç setine ilişkin görüş ve eleştiriler dile getirildi.

Çalışma grubu toplantısına TİHEK’i temsilen Ulusal Önleme Mekanizması Koordinatörü Hâkim Abdulmuttalip Zararsız, Uzmanlar Nurullah Özgül ve Nesrin Öztürk, Uzman yardımcılarından Abdullah Harun Tekin ve Rabia Keleş katıldı. Ulusal Önleme Mekanizması Koordinatörü Hâkim Abdulmuttalip Zararsız Ulusal Önleme Mekanizması çalışmaları hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi ve izleme araç setine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Haberin Fotoğrafları


Paylaş:
İşlem Sonucu