e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
TİHEK Heyeti Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin 30. Yıl Dönümü Konferansına Katıldı
TİHEK Heyeti Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin 30. Yıl Dönümü Konferansına Katıldı
18.11.2019
A- A+

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), İşkenceyi Önleme Derneği (APT) ve AGİT-Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi tarafından; CPT’nin 30. Yıl dönümü vesilesiyle 4-6 Kasım 2019 tarihlerinde Strazburg’da bir dizi toplantı düzenlendi. CPT üyeleri, ulusal önleme mekanizmaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile insan hakları uzmanlarının bir araya geldiği organizasyona; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu temsilen Ulusal Önleme Mekanizması Birimi Hakim/Koordinatörü Abdulmuttalip ZARARSIZ ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Nesrin ÖZTÜRK katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde gözaltı sürecinin ilk anlarında işkence ve kötü muamelenin önlenmesi açısından özgürlüğünden mahrum bırakılanlar için gerekli olan güvencelere odaklanıldı. Bu kapsamda; gözaltındaki kişilerin haklarının etkin bir şekilde korunabilmesine imkân veren profesyonel bir yapının oluşturulması adına temel güvencelerin sağlanmasının kritik önemi haiz olduğu vurgulanarak gözaltı sürecinin ilk anlarında avukata erişim hakkı, doktora erişim hakkı, yakalananın yakınını veya belirlediği üçüncü bir kişinin bilgilendirilmesi hakkı ve yakalananın hakları konusunda bilgilendirilme hakkı gibi güvencelerin polis merkezleri uygulamalarına yansıması gerektiği üzerinde duruldu. Organizasyonun ikinci gününde söz konusu güvencelerden avukata erişim hakkı konusunda zorluklar ve iyi uygulama örnekleri tartışıldı. Bu etkinliklere ek olarak, organizasyonun son gününde, 22 Haziran 2016 yılında kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olarak kurulan Ulusal Önleme Mekanizmaları Gözlemevi (NPM Obs) ile ulusal önleme mekanizmaları bir araya geldi. Söz konusu toplantıda, adı geçen derneğin ulusal önleme mekanizmalarından gelecek talebe bağlı olarak OPCAT uyarınca bu mekanizmaların görevlerini nasıl yerine getirildiğini izlediği ve bu yapılara daha etkin olabilmeleri için tavsiyelerde bulunduğuna dair işlevleri olduğu belirtilerek derneğin şimdiye kadar gerçekleştirdiği ülke ziyaretleri hakkında bilgi verildi.

Paylaş :