TİHEK Heyeti Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirdi

18.11.2022

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette tutulanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında tutulanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Haberin Fotoğrafları


Paylaş
İşlem Sonucu