e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Özel Danışmanı Prof. Alan Miller, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı Ziyaret Etti
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Özel Danışmanı Prof. Alan Miller, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı Ziyaret Etti
24.12.2017
A- A+

Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği Özel Danışmanı Prof. Alan Miller, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı ziyaret etti.

Ziyarette Alan Miller’a TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, TİHEK Uzmanı Ekin Bozkıurt Şener, GANHRI Özel Danışmanı Alan Livingston Miller, BM Kalkınma Programı Türkiye Direktörü Claudio Tomasi, BM Kalkınma Fonu Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı ve İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Sektör Yöneticisi Gözde Ata katıldı.

Görüşmede ulusal insan hakları kurumlarının, insan haklarının korunması ve güçlendirilmesindeki rolü değerlendirildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirilerek etki alanının genişletilmesi için atılabilecek işbirliği adımları üzerinde duruldu.

Bir insan hakları ihlali olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi de gündemdeki konular arasında yer aldı.  Suriye iç savaşının neden olduğu yoğun göçün beraberinde getirdiği insan hakları sorunları da görüşmede ele alındı. İnsan haklarının korunması ve güçlendirilmesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun önemli bir rol üstlenebileceğinin altı çizildi.

Ayrıca Kurumun bu alanda daha etkili olabilmesi için Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Birliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı başta olmak üzere ilgili BM birimleri ile işbirliği olanakları değerlendirildi.

Paylaş :