Ulusal Önleme Mekanizması Görevi Kapsamında Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Ziyaret Gerçekleştirildi

05.10.2022

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 4 Ekim 2022 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak Kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından tutulanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında tutulanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Paylaş
İşlem Sonucu